Biografija

Mr Ph Marijana Kovačević

  • 1987. Završila farmaceutski fakultet
  • 1990. Položila državni kvalifikacioni test
  • 1991.-2001. Praktičan trening u raznim laboratorijama i farmaceutskim institucijama
  • 2002.-2003. Kroz privatno medicinsko izučavanje, počela je sa lečenjem sportskih povreda koristeći originalno kombinovane substance bazirane na teoretskom znanju i iskustvu u laboratorijskom radu. Imala je privatnu praksu u sopstvenoj ordinaciji Feniks u Beogradu, Srbija.
  • 2003.-2009. Terapije su primenjivane u mnogim fudbalskim klubovima širom sveta: Rusija, Ukrajina, Turska, Azerbeidžan, Bugarska, Španija, Nemačka...


English