Terapije

Regeneracija povređenog muskularnog tkiva specijalnom masažom sa rolerom, uz originalne gelove sa različitim prirodnim aktivnim supstancama, u elektro-magnetnom polju koje se stvara prolaskom visokofrekventnih struja kroz oštećeno tkivo, prilikom koje koža ostaje neoštećena. Proces se odvija neinvazivno po pacijenta, bez ikakvih kontraindikacija i alergijskih reakcija. Jačina struje u toku procesa regeneracije mišićnog tkiva je zanemarljiva - svega nekoliko mikro ampera.

Posle terapije, rezultati na doping testu su negativni na prisustvo zabranjenih supstanci u krvi i urinu. Treba naglasiti da su sve supstance korišćene tokom tretmana totalno neutralne i bezbedne za bilo koji tip anti-doping testa.

Indikacije:

  • Sve traume muskularnog tkiva kod profesionalnog sportiste
  • Parcijalne rupture
  • Rupture
  • Distenzije
  • Hematomi
  • Stara i nova ožiljna tkiva u mišiću

Posle tretmana u trajanju od 1-7 dana, mišićno tkivo pacijenta je potpuno regenerisano što se da proveriti snimkom magnetne rezonance ili ultrazvučnim snimkom. Pre lečenja neophodna je dijagnoza klubskog doktora uz dijagnostički snimak. Posle završetka lečenja i kontrolnog dijagnostičkog snimka pacijent je istog dana spreman za normalan trening.

Imate pitanje, budite slobodni

kontaktirajte nas

Napiši poruku